North Chemicals strategiska förvärv av Lahega Kemi genomfört

NORTH CHEMICALS STRATEGISKA FÖRVÄRV AV LAHEGA KEMI GENOMFÖRT

North Chemical AB (publ) förvärv av Lahega Kemi AB har idag slutförts. Bolaget namnändras därmed till NC Lahega AB (publ), med säte i Helsingborg, i enlighet med beslut på bolagsstämman den 19 maj 2016.

  • Förvärvet av Lahega Kemi är en viktig milstolpe i linje med vårt mål att vara drivande i branschens konsolidering. Detta förvärv har en osedvanligt god strategisk passform med såväl väsentliga synergivinster som god tillväxtpotential, säger Sophie Persson, styrelseordförande i NC Lahega.   
     
  • Nu vidtar integrationsarbetet med full kraft, säger Anders Svensson, VD i NC Lahega. Vi skapar en aktör med god potential att växa inom såväl befintliga som närliggande kundsegment. Jag ser fram emot den vidare resan, med ett starkt NC Lahega.

Rörvik 20 juni 2016

För ytterligare information:
North Chemical AB (publ)

Sophie Persson, styrelseordförande, mobil 0733-865660, sophie.persson@agent-a.se
Anders Svensson, VD NC Lahega, mobil 073-773 41 81, anders.svensson@northchemical.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted

North Chemical AB (publ), 556792-0193
North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Rörvik. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se