En hemsida om Kemi för kemister

Kemi

Välkommen till Northchemical, en hemsida om kemi för kemister. På den här hemsidan kommer du att hitta allt möjligt om Kemi. Om du inte känner till det så bra kan du lära dig om vad kemi är och om forskning inom området. Du kan bland annat läsa om olika produkter vi har enbart tack vår kemi och vad kemister har gjort för världen.

Obs: Den här hemsidan var tidigare ägd av företaget Clemondo AB. Varken den här hemsidan eller någon som arbetar med den tillhör det här företaget eller är på något sätt kopplade till det.

Kemiindustrin och kemiföretag

Den här hemsidans inriktning är främst om kemiindustrin och företag inom kemi. Vi berättar om sånt som utvecklingen inom industrin, forskningsframsteg och liknande. Vi ger även en del tips för dig som vill jobba inom kemi, vad det finns för olika yrkesområden för kemister och om lönesituationen i Sverige och i världen. Även du som vill investera i kemiföretag kan få en hel del intressanta tips.

Kemiexperiment

Vi har även publicerat en del tips och tricks om kemiexperiment som du kan göra själv. Lite hemmagjorda experiment kommer nog inte bara baren att älska. Du kommer säkert själv tycka att det är barnsligt roligt att experimentera hemma. Välkommen in och botanisera runt i kemins spännande värld!

Blogg

Detta består solceller av | En fullständig guide

Bra resurser för dig som läser artikeln

elsäkerhetsverket logo

hemsol logo

energimyndigheten logotyp

Solceller omvandlar solens strålar till energi, vilket både är en fysisk och en kemisk process. Men vad är det för material som lyckas med detta? Det tar vi reda på i den här artikeln.

 

Vad består solceller av?

Solceller består i regel av kisel, men för att solcellerna ska bli än mer effektiva seriekopplas de och för att tillsammans bilda en solcellspanel. En solpanel består viktmässigt av cirka 67 % glas. Så även en ram av aluminium samt en mindre mängd plast, silver, koppar och bly.

 

Vilka typer av solceller finns det?

Det finns i huvudsak två typer av solceller. Kiselsolceller är vanligast, och utgör 95 % av världsmarknaden. Kiselsolceller kan delas in i två underkategorier, monokristallina solceller och polykristallina solceller. Det finns även tunnfilmssolceller, men de är ovanliga.

 

Solceller av kisel – eller kiselsolceller

 

Polykristallina solceller

Polykristallina solceller, som ibland kallas för multikristallina solceller har historiskt sett varit den mest populära solcellen som består av kisel. Men år 2018 hade monokristallina och polykristallina kiselsolceller en lika stor marknadsandel. Numera är polykristallina solceller mer ovanliga.

Polykristallina solceller har en lägre verkningsgrad i jämförelse med monokristallina solceller. Polykristallina solceller är dock billigare i inköp än syskonet, men har även en lägre verkningsgrad i jämförelse med monokristallina solceller.

Solceller av polykristallint kisel har i regel en verkningsgrad på cirka 17 %, och de skiftar ofta i blått som en följd av att polykristallina solceller består av flera kristaller. Vissa anser därför att polykristallina solceller inte är lika designmässigt snygga som monokristallina solceller.

 

Monokristallina solceller

Monokristallina solceller har en verkningsgrad som i regel ligger på omkring 19 %, och de har nästan alltid en helsvart färg då dessa solceller bara består av en kristall. Det faktumet betyder även att elektronerna i solcellerna kan röra sig mer effektivt, vilket förklarar den högre verkningsgraden.

Notera att det inte alltid är bäst att installera monokristallina solceller på sin villa, då de är dyrare än sitt mindre effektiva syskon. Tumregeln säger här: Om du har gott om plats på ditt tak, installera polykristallina solceller, men om platsbrist råder ska du satsa på de mer effektiva monokristallina solcellerna.

 

Solceller av tunnfilm – eller tunnfilmssolceller

Tunnfilmssolceller är billiga att tillverka och installera. Och då kan man undra, varför har inte tunnfilmssolceller tagit över världsmarknaden? Sanningen är att tunnfilmssolceller har en för låg effekt per kvadratmeter för att vara ett hållbart alternativ för installation på svenska villatak.

Tunnfilmssolceller har i regel en verkningsgrad på cirka 12 %, och kan delas in i två undergrupper.

 

1. CdTe-tunnfilmssolceller

Dessa tunnfilmssolceller består av kadmium-tellurid, och är än mer effektsvaga i jämförelse med CIGS-tunnfilmssolceller.

 

2. CIGS-tunnfilmssolceller

CIGS-tunnfilmssolceller är gjorda av koppar, selen, indium och gallium. Som vi tidigare nämnt är de mer effektiva än CdTe-tunnfilmssolceller, men de är också mer prispressade jämfört med sina syskonsolceller som är tillverkade i kadmium-tellurid.

 

2 av framtidens solceller

 

1. Solceller i perovskit

Perovskitsolceller har en låg tillverkningskostnad och en potentiell verkningsgrad på nästan 70 %. Perovskitsolceller är tillverkade i den miljöfarliga metallen bly, och effekten degraderas för fort för att dessa solceller ska vara ett hållbart alternativ idag.

 

Läs mer: Vad är Kemi – och hur fungerar det?

 

2. Solceller i nanotrådar

Nanotrådssolceller består av ett kristallint nanomaterial. Dessa solceller kan placeras direkt på taket, men de kan även användas för att öka effektiviteten för vanliga monokristallina och polykristallina solcellspaneler. Nanotrådssolceller befinner sig fortfarande i forskningsstadiet.

Vad har en labbassistent för lön?

En labbassistent tjänar i regel mellan 30 000 och 39 000 kronor i månaden. Den specifika lönenivån påverkas av faktorer såsom din vilja att utvecklas, samt huruvida du har en chefsroll. Privat-anställda labbassistenter tjänar i regel mer än landstings- och kommunalanställda labbassistenter.

I den här artikeln berättar vi inledningsvis vad en labbassistent gör, varpå vi pratar mer om viktiga faktorer som påverkar labbassistenters lön i antingen en positiv eller negativ riktning. Artikeln avslutas därefter med att vi diskuterar mer om hur labbassistenter kan lösa ekonomiska problem.

 

Vad gör en labbassistent?

En labbassistent utför kliniska analyser i exempelvis sjukhus- eller forskningsmiljö. De hanterar även teknisk apparatur för provtagning, samt delger läkare det underlag som krävs för att de ska kunna ställa en träffsäker diagnos. Labbassistenter kan ibland även delta i forskningsprojekt.

 

Laboratorieassistent – lön enligt sektor

 • En statsanställd labbassistent tjänar i regel cirka 31 400 kr
 • En landstingsanställd labbassistent tjänar i regel cirka 31 600 kr
 • En kommunanställd labbassistent tjänar i regel cirka 31 900 kr
 • En privatanställd labbassistent tjänar i regel cirka 36 400 kr

 

Läs mer: Så mycket tjänar en kemist

 

6 faktorer som påverkar en labbassistents lön positivt

 1. Dina kunskaper är efterfrågade
 2. Du har arbetat som labbassistent under en lång tidsperiod
 3. Du är flexibel och vill utvecklas
 4. Du utför dina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt
 5. Du åtar dig regelbundet särskilt svåra arbetsuppgifter
 6. Du är gruppledare, projektledare eller chef

 

2 faktorer som påverkar en labbassistents lön negativt

 • Du är helt nyutbildad eller har endast en begränsad arbetslivserfarenhet
 • Du har regelbundet tackat nej till utbildningar och/eller kurser

Om du vill lära dig mer om faktorer som kan påverka din lön som labbassistent är Unionen.se en bra resurs.

 

Så kan du lösa ekonomiska problem

Om du exempelvis blivit arbetslös eller för närvarande studerar till labbtekniker utomlands finns det risk för att din ekonomi är ansträngd. Nedan pratar vi mer om tre åtgärder som lämpar sig väl för alla labbassistenter som har svårt att få ekonomin att gå ihop.

 

1. Samlingslån (du sänker dina lånekostnader)

Med ett samlingslån sammanfogar du mindre och dyra krediter till ett större lån, vilket medför att du säljer dina totala kostnader för lån. Du kan inte lösa plötsliga ekonomiska kriser med ett samlingslån, men om du tar ett samlingslån sparar du pengar varje månad vilket innebär att du får ett större utrymme för att spara.

 

2. Privatlån (ränta på cirka 7,5 %)

Det är vanligt att man tar ett privatlån för att exempelvis kunna renovera huset eller lägenheten, eller köpa en ny bil. Privatlån är ämnade för konsumtion och ett fast arbete krävs i regel. Betalningsanmärkningar leder dessutom i regel till ett avslag.

 

3. Snabblån (ränta på cirka 25 %)

Snabblån har som namnet antyder en kort utbetalningstid, men den räntesats som tillämpas är nästan alltid hög. Det är i många fall fullt möjligt att ta ett snabblån med en betalningsanmärkning, men du ska ha i åtanke att lånet alltid måste betalas tillbaka.

Mer specifikt; om du exempelvis inte har råd att betala hyran eller att laga bilen för att kunna ta sig till jobbet, då är ett snabblån en bra idé. Men du ska däremot aldrig ta ett snabblån för lyxkonsumtion då det kan leda till att du försätter dig i en skuldfälla.

Som SMSLånonline.se förtydligar är det bra att få pengarna direkt, även om räntesatsen är långt ifrån ideal.

 

4. Kreditkortslån (ränta på cirka 20 %)

Med ett kreditkort är det brukligt att få ta del av en kostnadsfri reseförsäkring, och vid somliga tillfällen även bonus- och/eller rabattprogram. Den räntesats som tillämpas är däremot relativt hög, vilket medför att det alltid är en bra idé att betala månadsfakturan till fullo.

Att utbilda sig till kemist utomlands

Många svenskar väljer att studera utomlands, i universitet som bland annat återfinns i Liverpool eller i Edmonton. Att studera kemi utomlands kan dock vara kostsamt, men som tur är finns det stipendier samt bidrag att söka. Du kan även spara pengar till dina utlandsstudier genom att göra smarta ekonomiska val.

 

Plugga kemi i Storbritannien

I Storbritannien, närmare bestämt på Liverpools Universitet, finns en masterutbildning i Kemi som är mycket eftertraktad. Kostnaden för att läsa två terminer, det vill säga ett år, är skrivande stund 9 250 pund, vilket motsvarar omkring 105 000 kronor.

Likt många andra mastersprogram får du chansen att fördjupa dina kunskaper inom mer avancerad kemiteknik, och enligt universitetets webbsida är över 96 % av de elever som redan tagit examen nöjda med sin utbildning.

 

Plugga kemi i USA

På Edmontons College i USA kan du studera inom många typer av ämnesområden, så även Kemi. Kostnaden för att studera är dock högre i jämförelse med Storbritannien, då du måste betala uppemot 10 000 dollar, eller cirka 90 000 kronor per kvartal för att studera på universitetet.

Lokalerna på universitetet är moderna, och många studenter har endast tre minuters gångavstånd till universitetet. Det ska även finnas många utbytesstudenter på plats, vilket ökar chansen för att du träffar på andra svenskar vid Campus.

 

Läs mer: Så mycket tjänar en kemist

 

Du har rätt till ersättning vid utlandsstudier

Om du läser ett kemiprogram i Sverige, exempelvis på Göteborgs Universitet, inkluderas upp till två terminer utomlands, helt utan kostnad. Mer specifikt blir du utbytesstudent i något av de samarbetande universiteten, och slipper därmed betala alla typer av studieavgifter.

Utöver detta inkluderas även nedanstående monetära fördelar i samband med att du studerar kemi utomlands.

 

Du får studiestöd: CSN har fastslagit att du har rätt till studiestöd i samband med att du studerar utomlands. För att nämna ett exempel har du rätt till 325 800 kr i studiestöd såvida du studerar i USA under 120 veckors tid.

 

Du kan ansöka om Erasmusstipendiet: Erasmusstipendiet är ett utbytesprogram som innebär att du kan studera utomlands gratis inom EU hos samarbetande universitet. Du har även här full rätt till studiestöd.

 

Hur kan man finansiera sina utlandsstudier i Kemi?

Om du har ett barn som ska plugga kemi utomlands kan det bli en kostsam affär, och därför är det en bra idé att hålla nere på utgifterna. Närmare bestämt är det en bra idé att skapa en budget, att samla lån samt att belåna upp bostaden.

 

Belåna din bostad: Bostadslån har i regel en låg räntesats då din fastighet agerar säkerhet till lånet. Om du har utrymme att öka ditt bostadslån är detta en fullgod finansieringsmetod för föräldrar som har barn som studerar utomlands.

 

Samla dina lån: Om du har många mindre lån är det en bra idé att samla dessa i ett större lån, eller ett samlingslån, som du exempelvis kan förhandla fram med hjälp av låneförmedlaren Sambla. I samband med att du samlar mindre lån får du ta del av en lägre räntesats, samtidigt som banker betraktar dig som mer kreditvärdig då många mindre lån medför ett lågt kreditbetyg.

 

Skapa en buffert: Det är en god idé att spara en bestämd summa pengar månatligen, som i sin tur kan öka i värde år efter år. I din budget ska enkla och handfasta mål återfinnas, såsom de maximala månadsutgifterna för nöjesaktiviteter och/eller resor. Om du inte har gjort upp en budget tidigare rekommenderar vi att du inleder med att skapa mål som du vet att du kan uppfylla, för att därefter pressa gränserna än mer.

3 experiment du kan göra hemma

Ett perfekt nöje när man är hemma och har tråkigt som på semestern eller på långhelgen är att plocka fram en massa kemiska saker och annat man kan ha roligt med. För då kan man blanda, mixtra och se vad som händer. Men ta det försiktigt och gör ingenting för tokigt. Och så klart är det fantastiskt kul för barnen att lära sig om vad som är kemi. Här har vi samlat tre experiment som är så säkra att du kan göra dom hemma.
Bonustips: Titta även på många fler experiment i bonusvideon nedan!

 

Slime

Om du har extra mycket tid över så kan man göra egen slime. Det här är ett perfekt experiment för barn. Självklart kommer barnen att uppskatta det här. Om du behöver tid för dig själv så kan du vara helt lugn. Efter det här kommer de att hålla sig sysselsatta i timmar med att bara hålla på att kladda och leka med slimet.

 

Det här behöver du för att göra slime:

Boraxpulver
Vatten
120 milliliter klister (vilket standardklister som helst duger)
Tesked
2 Skålar
Decilitermått
Glas/kopp
Hushållsfärg (Du får själv välja vilken färg ditt slime ska ha)

 

Så gör du slime

1. Häll klistret i skålen.
2. Häll i ett halvt glas vatten och blanda.
3. Rör i vattenfärg om du vill ha färg på ditt slime.
4. Använd den andra skålen för att blanda en kopp vatten (240 milliliter) och en tesked (5 milliliter) boraxpulver.
5. Rör långsamt i klisterblandningen i boraxpulvervattnet.
6. Använd händerna för att knåda slimet tills det känns torrt. Du behöver inte bry dig om vattnet som blir kvar i skålen.
7. Ha kul!

 

Mentos-cola-kanon

Mentos i cola har nog de flesta prövat på eller i alla fall känner till. Men har du prövat att göra en cola-kanon? Här är det ultimativa sättet att leka med mentos och coca-cola!

 

Det här behöver du för att göra en mentos–cola-kanon:

1 ½ eller 2 liters cola light eller cola zero
Mentosrulle
Provrör eller pappersrör
Plastkort eller liknande

 

Så här gör du mentos-cola-kanonen:

1. Gå utomhus! Det här blir en riktigt stark kanon, så var utomhus.
2. Förbered mentos. Mentos kan man byta ut till annat liknande godis. Men man vill ha något godis som man kan stacka många godisar tätt tillsamman. Mentosrullen kan man förstärka genom styvt papper eller så kan man ha dom i ett provrör. Ha öppet på ena sidan av röret
3. Öppna flaskan. Varför vi föreslår cola zero eller light är för att det blir mindre kladdigt utan socker. Men vilken kolsyard dryck som helst går bra.
4. Täck rörets öppning med ett plastkort eller liknande.
5. För ner röret i flaskan, täpp till öppningen.
6. Håll flaskan hårt och var försiktig, för nu kommer det att spruta rejält.

 

Regnbåge i glas

Om man blandar socker med vatten så får det tjockare konsistens. Du kan göra t.ex. fyra olika blandningar med olika mycket socker i varje och färga blandningarna olika. När du häller dom i ett glas så kommer blandningarna att lägga sig ovanpå varandra i lager, nästan som en regnbåge. Om du färgar blandningarna med hushållsfärg så kan du till och med dricka regnbågen. Kanske en skvätt citron och en citronskiva dekorerad på kanten gör det extra gott och roligt att dricka regnbågen?