Vad är Kemi?

Kemi är en lära, forskningsområde och vetenskap. Kemi är vetenskapen om ämnens och substansers innehåll, sammansättningar, struktur och beståndsdelar. Man studerar även vilka transformationer de genomgår och hur mycket energi som frigörs eller tillsätts genom dessa olika processer. Samt undersöker man och använder sig av de naturlagar som styr ämnens sammansättningar och transformationsprocesser.

 

Vad är organisk Kemi?

Man brukar kalla organisk kemi för kolföreningarnas kemi eftersom de ämnen man studerar inom organisk kemi alltid innehåller kol. De innehåller även ofta väte och andra grundämnen. De atomer som ofta ingår i organiska föreningar är syre, kväve, halogener, och ibland kan även fosfor och svavel förekomma. Om molekylerna enbart består av kol och väte kallas de kolväten. Om molekylerna inte innehåller kol tillhör de ämnen som ingår i oorganisk kemi.

 

Vad är kvantitativ och kvalitativ kemi?

Den som forskar eller arbetar inom kemi, Kemisten, kan ha antingen en kvantitativ eller kvalitativ inriktning. En kemist som arbetar kvalitativt använder sig av till exempel sådant som syntes för att skapa olika beståndsdelar för tillverkning av mediciner. En kemist som arbetar kvantitativt kan analysera ämnen och applicerar sina kunskaper på en mikroskopisk nivå, genom att studera molekyler och atomer.

 

Kemin slutar vid subatomära partiklar

Inom kemi undersöker man alltså allt möjligt om ämnen, sammansättningar och grundämnen, samt atomer. Men mindre beståndsdelar än så är inte intressant för kemisten. Kemin går inte in på en subatomär nivå som består av elektroner, protoner, neutroner och kvarkar eller alfapartiklar, deuteroner och andra nuklider. Detta område med subatomära partiklar tillhör istället fysikens, eller närmare bestämt partikel- och kärnfysikens, områden.

 

Kemi finns överallt

Kemi finns faktiskt överallt. Ämnen, material och all materia omkring oss består av kemiska sammansättningar. Förutom kemi som beteckning på en vetenskap kan man även kalla väldigt mycket som man gör i vardagen för kemi. Till och med att kunna beskriva en sockerkaka och dess ingredienser kallas för kemi! Faktiskt är i princip allt omkring oss kemi. Allt omkring oss består av materia som består av grundämnen och olika sammansättningar av grundämnen. När man undersöker och inskaffar sig kunskaper om material omkring sig kallas detta för kemi. När man späder ut färg eller saft med vatten kan man också kalla det för kemi.

 

Varför är Kemi viktig?

Den stora utmaningen för kemister under hela världshistorien har alltid varit att kunna beskriva iakttagelser och betraktelser på ett vetenskapligt sätt. Faktiskt redan för tusentals år före vår tideräkning försökte människor förstå världen omkring sig och formulera den i lagar och regler. Man lärde sig att utvinna koppar ur kopparådror, man tillverkade tvålar, glas och olika legeringar. Genom att kombinera olika ämnen med hjälp av olika transformationsprocesser som att tillföra värme kunde man skapa nya material till nya viktiga användningsområden.

Historiens konstnärer och hantverkare har i tusentals år skapat färger och material genom kemiska processer. På samma sätt fortsätter idag forskare inom kemi på samma sätt att upptäcka världen och göra det lättare för människor. Områden som medicinindustrin, energiforskning och tillverkning av hushållsprodukter som rengöringsmedel är beroende av utbildade kemister.

Kemister idag fortsätter att upptäcka och skapa nya ämnen. De skapar nya ämnen genom att sätta samman olika ämnen till nya. De kan även förbättra befintliga material genom att ändra molekylstrukturen i ämnen så att deras egenskaper förändras. Tillexempel kan man göra tunga hållbara material lättare genom just strukturförändringar utan att de förlorar sina egenskaper för hållbarhet. Så har man tillexempel skapat nya versioner av och förbättrat material som man använder för flygplan.

Lämna en kommentar