Fem olika kemiföretag att investera i

Kemiindustrin är enorm och bland kemiföretag finns några av de absolut stadigaste och lönsamma företagen man överhuvudtaget kan satsa på. Inom kemi hittar man allt från läkemedel, materialtillverkning till produkter för livsmedel och företag inom energi. De företag vi hittat som är extra intressanta att investera i just nu är aktörer som har produktion inom läkemedelsindustrin, materialframställning, doft- och smakframställning med flera. Andra företag som kan vara värda att ta en extra titt på är företag inom energi, kosmetika och olika typer av distribution.

Det finns många olika listningar av kemiföretag och en mängd olika experter man kan få tips av. En sak är säker, många kemiföretag har en god framtid och historiskt sett uppvisar en god stabilitet över lång tid. Vi har valt ut våra tips mycket noggrant efter att tagit del av många experters tips och råd, samt har vi jämfört företagens aktieutveckling över en lång period. Här nedan följer tips på fem olika kemiföretag som det kan vara värt att investera i.

OBS: Vi som jobbar med den här hemsidan är inte experter på aktiehandel och kan ej garantera riktigheten i den information vi har tagit del av. Vi kan inte garantera säkra investeringar eller hur marknaden för dessa företag här nere kommer att utvecklas i framtiden. Därför kan vi inte ansvara för den som investerar i dessa företag. Vi har tagit fram dessa företag som tips på intressanta investeringsmöjligheter från experter, men vi råder den som vill investera inom kemibranschen att själv söka mer information, jämföra och ta del av riktiga experters egna utlåtanden om dessa och andra företag.

 

Air Products & Chemicals Inc

Air Products and Chemicals, Inc. är ett amerikanskt internationellt företag som säljer gaser och kemiska produkter till industriell användning. Kunderna finns i många olika industrier som inom teknologi, energi, sjukvård och i livsmedelsindustrin. Huvudkontoret finns i Allentown, Pennsylvania. Det franska kontoret i Saint-Quentin-Fallavier, var platsen för en terroristattack den 26:e juni 2015.

Air Products and Chemicals är betraktat av många investerare som det absolut starkaste kemiföretaget på aktiemarknaden just nu och som mest värd att investera i. På grund av att de har en så bred kundbas inom vitt skilda och samhällsviktiga industrier gör just Air Products and Chemicals till ett mycket stadigt företag under den ekonomiska krigsföringen mellan USA och Kina.

 

AmerisourceBergen Corp.

AmerisourceBergen är ett amerikanskt multinationellt läkemedelsföretag med huvudsäte i Chesterbrook, Pennsylvania i USA. Företaget Amerisourcebergen Corporation är en av världens största läkemedelsgrossister. De distribuerar läkemedel och erbjuder relaterade tjänster inom läkemedelsdistribution designade för att reducera kostnader och för att göra det bättre för patienterna. Företaget bildades så sent som 2001 genom en sammanslagning. Amerisource Health Corporation köpte upp sin konkurrent Bergen Brunswig Corporation vid månadsskiftet augusti-september 2001 för 4,1 miljarder dollar. AmerisourceBergen blev därmed USAs största inhemska läkemedelsgrossist.

Däremot är AmerisourceBergen Corp inte på långt när ett av världens största kemiföretag. Det är faktiskt inte ens med bland de topp 50 största. Men det är det kemiföretag som haft störst uppgång och mest vinst av alla världens kemiföretag under det första kvartalet 2020. Genom lyckade investeringar och en alltjämt växande marknad är det här ett företag som expanderar i snabb takt. Det är även många investerares förstahandtips gällande just bra kemiföretag att investera i.

 

DowDuPont

DowDuPont är världens största kemiföretag och har sitt huvudsäte i Wilmington, Delaware i USA. Under 2019 rankades företaget som nummer 35 av USAs 500 mest lönsamma företag. Företaget i sin nuvarande skepnad tog form 2017 genom en sammanslagning av två ledande företag, Dow Chemical och DuPont. Dowdupont är numera moderconcern till tre individuellt börsnoterade företag inom jordbruk, materialtillverkning och kemiteknik, samt produktion av kemiskt framställda produkter.

Under de senaste åren har DowDuPont varit hårt drabbat av den ekonomiska striden mellan Kina och USA. Men ändå står sig företaget starkt som det största kemiföretag i världen. Investerare tror trots svårigheter att företaget redan har tagit de värsta smällarna och att DowDuPont just nu är ett av de säkraste korten i kemiindustrin på aktiemarknaden.

 

Sensient Technologies

Sensient Technologies är ett av de stora företagen inom smak- och doftframställning för kosmetika, parfym och livsmedel. De producerar även färgämnen, främst för kosmetika och livsmedel. Företaget grundades som Meadow Springs Distilling Company 1882 och har sitt huvudkontor U.S. Bank Center Milwaukee, Wisconsin.

Sensient Technologies har varit ett mycket stadigt företag under de senaset 20-30 åren utan några särskilda nedgångar förrän ungefär fem år sedan. Företaget har återhämtat sig helt och aktien stark. Eftersom branschen som Sentient är verksamt i är så pass stadig och pga att de tillsammans med endas ett fåtal andra företag har en ledande ställning inom detta segment är Sentient ett bra företag att satsa på särskilt på lång sikt. Men eftersom företaget går uppåt är det dessutom en särskilt bra tid att satsa på Sentient just nu.

 

Sinopec, China Petroleum & Chemical Corporation

Sinopec är ett av världens topp tre största kemiföretag. Företaget är ett kinesiskt, ett statligt ägt företag, och har sitt huvudkontor i Chaoyang-distriktet i Beijing. Företaget som arbetar med olja och petroleum tillverkar många olika petrokemiska produkter som fibrer och konstgödsel. Det är även ett ledande företag inom forskning om olja och gas och har en stark marknad i hela världen. Sinopec blev börsnoterat samtidigt i Hongkong, London och New York år 2000 och året därpå, 2001, i Shanghai.

Om du ska investera i det här företaget eller inte kanske beror lite på hur mycket du tror på Kina under det pågående ekonomiska kriget. Det här företaget har hållit sig starkt och till skillnad från stora USA-baserade företag inte blivit särskilt påverkad. Den stora fördelen är att det här företaget är statligt ägt. Det är därför inte lika känsligt vare sig för konjunktur eller bristande försäljning eftersom staten står bakom det. Den kinesiska staten är dessutom känd för att hjälpa och backa upp deras företag ekonomiskt. Sinopec kanske ser ut som en joker i leken, men i själva verket är detta en av de stadigaste kandidaterna man kan satsa på.

Lämna en kommentar